TEATRE MUSICAL

Dirigida per Núria Olivé, aquesta disciplina està repartida en tres professors: La Núria com a dramaturga, Susanna Muntasell en el ball, i Adela Vilà (o substitut Xavier Balaguer) en el cant. La intenció és que l'alumne tingui alta qualitat en cada sector que representa el Teatre Musical. El resultat és una classe intensa, en la que s'ha de treballar amb molt rigor cadascuna de les tres disciplines perquè el resultat sigui òptim. Es demana que es facin classes de dansa a part perquè l'alumne tingui més facilitat d'execució.

Professors: Núria OlivéA
N
U
N
C
I
S

Des d'aquí pots saber tot el què passa a l'escola, actuacions, notícies i informacions d'última hora.
Fes clic aquí